ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020       you are here: หน้าแรก arrow ถาม-ตอบ arrow Boracare
Boracare
บอรา-แคร์ คืออะไร 2773
สารบอเรตใน บอรา-แคร์ 3164
บอรา-แคร์ เข้าไปในเนื้อไม้ได้อย่างไร 2370
บอรา-แคร์ สามารถป้องกันแมลงทำลายไม้ชนิดใดได้บ้าง 2332
บอรา-แคร์ ปกป้องไม้ของท่านได้อย่างไร 2268
ทำไมจึงจำเป็นต้องใช้ บอรา-แคร์ กับไม้ 2228
บอรา-แคร์ ใช้งานได้อย่างไร 2212
บอรา-แคร์ จะฆ่าแมลงที่อยู่ในไม้ทั้งหมดในทันทีหลังจากการใช้หรือไม่ 2130
บอรา-แคร์ ทำให้ลักษณะที่ปรากฎของไม้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 1793
บอรา-แคร์ จะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์จับยึดในไม้หรือไม่ 1990
ท่านจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ไม้ของท่านได้ใช้ บอรา-แคร์ แล้ว 1923
บอรา-แคร์ จะคงอยู่ในไม้ได้นานเท่าใด 1995
บอรา-แคร์ แตกต่างจากยาฆ่าแมลงชนิดอื่นๆ อย่างไร 2187
บอรา-แคร์ ดีกว่าการใช้สารเคมีราดดินในการป้องกันปลวกหรือไม่ 2002
ไม้ที่ทาด้วย บอรา-แคร์ มีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ 2035
บอรา-แคร์ มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงอย่างไร 2103
Copyright © 2020 www.boracarethai.com. All rights reserved.