อังคาร, 04 ตุลาคม 2022       you are here: หน้าแรก arrow Bora-Care arrow วิธีการใช้
วิธีการใช้

อัตราส่วนการใช้งาน

บอรา- แคร์ ที่ผสมตามอัตราส่วนแล้ว 1 ลิตร สามารถใช้ทา หรือ ฉีดพ่นพื้นที่ได้ 9.8 ตารางเมตร  อัตราส่วนการผสม รายละเอียดการใช้งาน( อัตราส่วนของน้ำ : บอรา?แคร์ )
อัตราส่วนการผสมน้ำยา บอรา-แคร์ โดยการเจือจางด้วยน้ำ
ชนิดของศัตรูทำลายไม้อัตราส่วนการผสม วิธีการใช้
( อัตราส่วนของน้ำ : บอรา?แคร์ )
วิธีการใช้
แมลงทุกชนิดและเชื้อราที่ทำให้ไม้ผุ1 : 1 ฉีดพ่น ทา โดยใช้แปรงหรือใช้ลูกกลิ้ง, Injection
ปลวกใต้ดินและ ปลวกFormosan1 : 1 หรือ 2 : 1อัตราส่วน 2 : 1 แนะนำให้ใช้วิธีฉีดพ่นเป็นโฟม
ปลวกกัดกินไม้แห้ง1 : 1 หรือ 2 : 1
มอดขี้ขุย ( Anobiid และ Lyctid )1 : 1 หรือ 2 : 1อัตราส่วน 2 : 1 สำหรับพื้นไม้เนื้อแข็ง
อัตราส่วน 1 : 1 สำหรับไม้ซุงหรือไม้ท่อน
แมลงเจาะไม้อื่นๆ1 : 1
มดไม้1 : 1 หรือ 2 : 1
เชื้อราที่ทำให้ไม้ผุ ( Decay Fungi )1 : 1 หรือ 2 :1อัตราส่วน 1 : 1 ใช้กับไม้ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป
ปลวกกัดกินไม้แห้ง , มอดขี้ขุย และราผุ5 : 1 ฉีดพ่นพื้นผิวของไม้ 2 เที่ยว สำหรับการป้องกันเท่านั้น

ลักษณะการใช้งาน
อัตราส่วนการผสม
( อัตราส่วนของน้ำ : บอรา?แคร์ )
รายละเอียดการใช้งาน
ไม้ท่อน, คาน ไม้ซุงขนาดใหญ่ และไม้แปรรูป1 : 1สำหรับแมลงทุกชนิดและเชื้อราที่ทำให้ไม้ผุ
ใช้เพื่อป้องกันดาดฟ้า, รั้ว และไม้อัด2 : 1สำหรับไม้ที่มีความหนาไม่เกิน 2 นิ้ว
สำหรับการป้องกันมอดขี้ขุย และปลวกกัดกินไม้แห้ง5 : 1สำหรับการป้องกันเท่านั้น
ใช้เพื่อป้องกันดาดฟ้า, รั้ว และไม้อัด3 : 1สำหรับไม้ที่มีความหนาไม่เกิน 2 นิ้ว และ
ต้องเคลือบผิวไม้ด้วยสารป้องกันน้ำ
สำหรับไม้ที่ใช้ภายนอกอาคาร
ไม้ท่อน, คาน ( ขนาดใหญ่ ) และไม้แปรรูป5 : 1สำหรับวิธีการจุ่มเท่านั้น
    
วิธีการใช้ Boracare สำหรับ Built in furniture
 
< ก่อนหน้า
Copyright © 2022 www.boracarethai.com. All rights reserved.