อังคาร, 01 ธันวาคม 2020       you are here: หน้าแรก arrow Bac-Azap arrow คำแนะนำ
คำแนะนำ
พื้น พรม และผนัง
ทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุ ก่อนฉีดพ่น BAC-AZAP เจือจางด้วยน้ำสะอาด 1-2 เท่า ให้ทั่วพื้นผิววัสดุที่คาดว่าเป็นต้นตอของกลิ่น ในอัตรา 1 ลิตรของ BAC-AZAP เจือจางต่อพื้นผิว 10 ตารางเมตร
ภาชนะบรรจุสิ่งสกปรก ถังขยะและบริเวณที่วางขยะ
ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างถังขยะและบริเวณที่วางขยะหลังจากเทขยะทิ้ง แล้วฉีดพ่น BAC-AZAP ให้ทั่วบริเวณ
ห้องน้ำ และทางระบายน้ำบนพื้น
ทำความสะอาดผนังพื้น และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำจากนั้นให้เท BAC-AZAP 80-120 ซีซี ลงในทางระบายน้ำ หรือโถชักโครก โถปัสสาวะ ในห้องน้ำสาธารณะทุกเย็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นในช่วงกลางคืน
ปุ๋ยหมัก BAC-AZAP
ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเน่าเปื่อยของกองปุ๋ยหมัก โดยใช้ BAC-AZAP 45 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร เทลงในกองปุ๋ยขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 
 
< ก่อนหน้า
Copyright © 2020 www.boracarethai.com. All rights reserved.