จันทร์, 06 ธันวาคม 2021       you are here: หน้าแรก arrow Tim-bor arrow คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษของน้ำยารักษาเนื้อไม้ Tim-bor
คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษของน้ำยารักษาเนื้อไม้ Tim-bor
  • Tim-bor เป็นน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA Reg. No.1624-39 ) ซึ่งแนะนำให้ใช้สำหรับป้องกันมอด แมลง และเชื้อราทำลายไม้ สามารถใช้รักษาเนื้อไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิดแม้กระทั่งไม้สกุลที่อาบน้ำยาได้ยาก มีความยืดหยุ่นในกรรมวิธีการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีใช้ความดันสำหรับไม้แห้งหรือไม้สด, ใช้แช่ในไม้สดเพื่อให้น้ำยาซึมกระจายเข้าสู่เนื้อไม้เอง หรือ ใช้ฉีดพ่นในสายการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม
  • Tim-bor เป็นผงละเอียดมาก สีขาว มีคุณสมบัติพิเศษละลายน้ำง่ายและดีมาก ไม่มีกลิ่น และไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีและลักษณะที่ปรากฏตามธรรมชาติของไม้
  • Tim-bor ให้สารละลายที่มี pH ที่ไม่เป็นกรดและด่างมากเกินไปมีความเหมาะสมกับองค์ประกอบภายในของเนื้อไม้ ไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงและคุณสมบัติของไม้และ มีส่วนช่วยให้ไม้ที่อัดน้ำยาด้วย
  • Tim-bor ไม่เป็นกรดที่เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นโลหะรวมทั้งอุปกรณ์ fitting ในโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
  • Tim-bor ไม่เป็นปฏิกิริยากับสีและกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วไป ไม้ที่อัดน้ำยาด้วย Tim-bor สามารถติดกาวและอัดประสานกันได้ดี เมื่อไม้ได้ผ่านการอบแห้งให้มีความชื้นต่ำและมีการทำความสะอาดผิวไม้ก่อน
  • Tim-bor ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงศัตรูทำลายไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปลวก, ด้วงหนวดยาว ( Long Horn Beetles) มอดทุกชนิด และแมลงเจาะทำลายไม้
  • Tim-bor ให้การป้องกันเนื้อไม้เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติที่มีสาเหตุจาก เชื้อรา rotting fungi เช่น wet rot, dry rot, Brown rot และ white rot
  • Tim-bor ไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงกลุ่มอินทรีย์และสารโลหะหนัก รวมทั้งไม่ต้องใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic Solvent ) ที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงและสารต้องห้ามต่างๆ เช่น โซเดียมเพ็นต้าคลอโรฟีเนต (Na PCP) , Lindane (Gamma-HCH)
 
< ก่อนหน้า
Copyright © 2021 www.boracarethai.com. All rights reserved.