อาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024       you are here: หน้าแรก arrow Terro PCO
Terro PCO
 
มด    
      มดบางชนิดชอบน้ำตาลมากกว่าอย่างอื่น โดยเฉพาะมดที่กินน้ำหวานสกัดจากแมลงจำพวก mealybug เพลี้ย และแมลงที่ดูดน้ำเลี้ยงจากพืช  ดังนั้นเหยื่อบางชนิดจึงถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของมดเหล่านี้( เช่น TERRO-PCO เป็นตัวอย่างที่ดีของเหยื่อแบบนี้) มดบางชนิดชอบไขมัน(ไขจากสัตว์) หรือ โปรตีน (เนื้อของแมลง หรือสัตว์ขนาดเล็ก) มากกว่า อย่างอื่น ๆ มดบางชนิดจะเปลี่ยนความต้องการอาหารไปตามฤดูกาล ปกติมดต้องการโปรตีนมากกว่าอย่างอื่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงมดต้องการเพียงแค่พลังงานจึงต้องการน้ำตาล โปรตีน และไขมัน ในปริมาณต่าง ๆ Niban จึงออกแบบมาเพื่อมดที่มองหาและต้องการอาหารเหล่านี้ (น้ำตาล โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดตร)
      อย่างไรก็ตาม การเลือกเหยื่อก็ขึ้นกับแหล่งอาหารทางเลือกในบริเวณที่มดอยู่อาศัยด้วย หากในบริเวณนั้นมีแหล่งอาหารที่เป็นไขมันมาก ดังนั้นเหยื่อที่เป็นโปรตีนหรือน้ำตาลจะทำงานได้ดีกว่าเพราะ เป็นอาหารที่หาได้ยาก  บางครั้งมดอาจชอบไขมันชนิดหนึ่งมากกว่าไขมันอีกชนิดหนึ่ง เช่น ไขมันจากพืช กับไขมันจากสัตว์ หรือแม้กระทั่งไขมันจากพืชที่แตกต่างกันอาจจะดึงดูดมดบางชนิดได้ สำหรับไขมันจากพืชอีกชนิดหนึ่งนี้ คือ เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นการยากที่จะออกแบบเหยื่อสำหรับมดชนิดเดียวที่สามารถทำให้มดทุกชนิดชอบเหมือนกัน ซึ่งเหมือนกับการปรุงอาหารให้คนทุกคนบอกว่าอร่อยดีเหมือนกัน และคนเหล่านี้อาจเลือกรับประทานอาหารจานนี้ทุกครั้ง  แหล่งน้ำที่หาได้อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเลือกเหยื่อ (อาหาร) ถ้าเป็นสถานที่ที่สภาพอากาศแห้งแล้ง TERRO-PCO อาจจะทำงานได้ดีกว่าเหยื่อชนิดอื่น ๆ เพราะมดจะพึงพอใจเนื่องจากความหิวและกระหายน้ำ 
      การจำแนกมดออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะความชอบอาหารไม่สามารถทำได้ เพราะ การเลือกอาหารเป็นอุปนิสัย พฤติกรรมของมด แต่อาจจะพบในเอกสารรายละเอียดของมดและชนิดที่กล่าวเป็นข้อมูลในแบบกว้าง ๆ ว่าชอบอาหารประเภทหวาน หรือชอบอาหารประเภทไขมัน  แต่ไม่ได้เป็นการจำแนกที่เป็นทางการแต่อย่างใด โดยปกติพอจะพูดได้ว่า
 Carpenter ants จะชอบโปรตีน
 Argentine ants และ Ghost Ants ชอบน้ำตาล
 Pharaoh ants ชอบไขมัน และ น้ำตาล

สั่งสินค้า


การเปรียบเทียบวิธีการกำจัดมดในบ้าน 

 

การฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลง

แบบสเปรย์

การใช้เหยื่อที่เป็นยาฆ่าแมลง

แบบผง/เจล

เหยื่อกำจัดมด Terro PCO

แบบเหลวมดกินง่าย

วิธีการใช้

ใช้ล่วงหน้าหรือใช้เมื่อพบมด

ใช้ล่วงหน้า

ใช้เมื่อพบมด

การฟุ้งกระจาย

ฟุ้งกระจาย

ไม่ฟุ้งกระจายขึ้นกับขนาดของเม็ด

ไม่ฟุ้งกระจาย

กลิ่น

เบาบาง-รุนแรง

เบาบาง-รุนแรง

ไม่มีกลิ่น

โอกาสที่สมาชิกในบ้านและสัตว์เลี้ยง(non target) อื่นๆ ได้รับสารพิษ

 

มากที่สุด

 

มาก

 

น้อยมาก

สารดึงดูดมดที่มีประสิทธิภาพ

ไม่มี

ไม่มีหรือมีแต่ถูกกลบด้วยยาฆ่าแมลง

มี

ค่าความเป็นพิษ (LD 50)

ค่ายิ่งมากยิ่งปลอดภัย

50-1,000 มก./กก.

ส่วนใหญ่ประมาณ 500 มก./กก.

50-1,000 มก./กก.

ส่วนใหญ่ประมาณ 500 มก./กก.

มากกว่า 5,000 มก./กก.

(เกลือแกง 3,500 มก./กก.)

การเสื่อมประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์โดยแสง UV

มากและเร็วเพราะใช้ % ต่ำมาก

ยิ่งนานยิ่งเสื่อมสภาพหากใช้ล่วงหน้า

มากและเร็วเพราะใช้ % ต่ำมาก

ยิ่งนานยิ่งเสื่อมสภาพหากใช้ล่วงหน้า

ไม่เสื่อมสภาพเพราะเป็น

สารอนินทรีย์

การกลับมาใหม่ของมด

เร็ว

ปานกลาง

ช้าที่สุด

ลักษณะของการกำจัดมด และประสิทธิภาพในการควบคุมมด

เห็นมดตายทันที แต่ตายเฉพาะมดที่ได้รับสารเคมีเท่าที่เห็น ทำให้มดที่เหลือในรังที่อยู่ในบริเวณบ้าน ออกมาใหม่ในเวลาสั้นๆ จึงมีประสิทธิภาพในการควบคุมมดในช่วงสั้นๆ ตัวอ่อน(nymp) ที่อยู่ในรังไม่ได้ถูกกำจัดไป

มดอาจไม่นำเหยื่อกลับรัง ถ้าใช้สารที่มีคุณสมบัติไล่แมลง มดอาจตายก่อนนำเหยื่อกลับถึงรัง เพราะสารออกฤทธิ์เร็ว มดอาจจะไม่ตาย หรือตายเพียงบางส่วนเนื่องจากสารออกฤทธิ์เสื่อมประสิทธิภาพหากต้องใช้เวลานานกว่ามดจะพบหยื่อ มีประสิทธิภาพในการควบคุมมดปานกลาง

เหยื่อเป็นอาหารเหลว มดกินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และนำกลับเข้ารังไปป้อนให้กับมดตัวอื่นและตัวอ่อนได้ทันที ขณะที่บอเรตใน Terro PCO ออกฤทธิ์ช้าๆ เพราะไปยับยั้งไม่ให้น้ำย่อยทำงาน มดจึงค่อยๆ ขาดอาหารตาย และสามารถกำจัดมดทั้งรังได้ จึงมีประสิทธิภาพในการควบคุมมดดีมาก มดอาจจะกลับมาใหม่ได้ แต่จะเป็นมดจากรังที่เข้ามาสร้างใหม่ภายหลัง


 สั่งสินค้า      

 
< ก่อนหน้า
Copyright © 2024 www.boracarethai.com. All rights reserved.