อาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024       you are here: หน้าแรก arrow แนะนำบริษัท
แนะนำบริษัท
ABOUT US 
       ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงไทยเทรดดิ้ง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยสำหรับสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา รวมถึงการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร ทั้งจากพืชและสัตว์
     นับตั้งแต่ พ.ศ. 2529 ห้างฯได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์จาก US BORAX INC. ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารบอเรต รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตจากเหมืองโบรอนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แนะนำผลิตภัณฑ์น้ำยารักษาเนื้อไม้ Tim-bor รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากบอเรตอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมอัดน้ำยาไม้ยางพารา กระทั่งได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาด ภายใน 3 ปี ด้วยตัวเลขนำเข้ากว่า 50,000 ตัน และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ Tim-bor มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
    เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ห้างฯได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ NISUS CORPORATION จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์บอเรตในระดับโลก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ BORA-CARE, JECTA, NIBAN และ BAC A ZAP ในงานสถาปนิก  48 (Architech05) นับเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในรูปแบบใหม่ๆให้แก่ตลาดในเมืองไทย


 
COMMITMENT
  1. มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ เพื่อให้รู้ลึก รู้จริง และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารบอเรตเพื่อป้องกัน ปลวก แมลง เชื้อรา และศัตรูทำลายไม้อื่น ๆ ตลอดจนการรักษาเนื้อไม้ (Borate as for biocides and wood preservation) 
2.  ให้ความสำคัญกับ  คุณภาพ  และ  ประสิทธิภาพ  ของตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ US BORAX INC. และ NISUS CORPORATION ทั้งด้านข้อมูล และเทคนิค เพื่อสนองตอบการแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลอย่างแท้จริงมากกว่าดัชนีความสำเร็จทางการตลาด
 
Copyright © 2024 www.boracarethai.com. All rights reserved.