อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024       you are here: หน้าแรก arrow ถาม-ตอบ arrow Boracare arrow บอรา-แคร์ จะฆ่าแมลงที่อยู่ในไม้ทั้งหมดในทันทีหลังจากการใช้หรือไม่
บอรา-แคร์ จะฆ่าแมลงที่อยู่ในไม้ทั้งหมดในทันทีหลังจากการใช้หรือไม่
     เวลาที่ใช้ในการกำจัดแมลงที่เข้าไปอยู่ในไม้ก่อนการใช้ บอรา-แคร์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น ความหนาของไม้ ความชื้นในไม้ และชนิดของแมลง ตัวอย่างเช่น ตัวแก่หรือตัวเต็มวัยของแมลงบางชนิดมีพฤติกรรมการกินเนื้อไม้น้อยมาก จึงอาจต้องใช้เวลานานในการกำจัดแมลงเหล่านั้น แม้ว่า บอรา-แคร์ จะมีความเป็นพิษต่อตัวอ่อนของแมลงสูง แต่ตัวอ่อนที่มีอายุมากซึ่งอยู่ในระยะสุดท้ายของตัวอ่อนของแมลง อาจจะมีโอกาสเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต คือ พัฒนาเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย แล้วอาจจะเจาะออกมาจากไม้ได้ แต่ปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเหตุทำให้ไม้เสียหายแต่อย่างใด บอรา-แคร์ สามารถป้องกันแมลงไม่ให้กลับเข้าไปในไม้ซ้ำอีก รวมทั้งป้องกันไม้จากการผุกร่อนโดยเชื้อรา หากมีน้ำเข้าไปในรูเก่าที่แมลงเจาะไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Copyright © 2024 www.boracarethai.com. All rights reserved.