อังคาร, 22 กันยายน 2020       you are here: หน้าแรก arrow สาระ arrow บทความ arrow รู้จักกับ BORON
รู้จักกับ BORON
     Boron เป็นธาตุองค์ประกอบหนึ่ง 118 ธาตุ ทั้งหมดในโลกใบนี้ Boron เป็นธาตุส่วนประกอบอยู่ในสสารหลายชนิด หลายลักษณะ ทั้งในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จุลธาตุของ Boron มีส่วนสร้างความเจริญเติบโตให้แก่พืช แม้ในร่างกายมนุษย์ก็ได้รับ Boron ประมาณ 1-3 มิลลิกรัมทุกวัน จากพืชผัก ที่บริโภคประจำวัน
     Boron ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว เมื่อรวมกับออกซิเจน เป็น "Borates" ในรูปของเกลือชนิดหนึ่ง ซึ่งร่างกายมนุษย์สามารถกำจัดหรือขัยถ่ายได้โดยธรรมชาติ จึงไม่มีการสะสมในร่างกายและไม่ซึมผ่านทางผิวหนังโดยการสัมผัส สาร Borate มีบทบาทสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด
     สาร BORATE ในวันนี้จึงมีบทบาทสำคัญต่อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก รวมถึงผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกำจัดปลวกของ BORA-CARE ซึ่งมีสาร Borate เป็นส่วนประกอบสำคัญ ทำหน้าที่รบกวนเมตาโบลิซึมพื้นฐานของศัตรูในเนื้อไม้ส่งผลให้ปลวก มอด หรือเชื้อราผุหมดหนทางเข้าเจาะทำลายไม้อย่างสิ้นเชิง และข้อสำคัญคือไม่มีความเสี่ยงต่อมุนษย์และสัตว์เลี้ยง
     BORA-CARE ได้ผ่านการทดสอบค่าความเป็นพิษได้ในระดับต่ำคือ มากกว่า 5,000 มก./กก. โดยได้ขึ้นทะเบียนรับรองจากกระทรวงเกษตร (USDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ EPA (Environmrntal Protection Agencies) HUD (Housing and Urban Department) NES (National Evaluation Service - International Residential Building Code)
จึงมั่นใจได้ว่า BORA-CARE เป็นสารกำจัดปลวก ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและส่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 
< ก่อนหน้า
Copyright © 2020 www.boracarethai.com. All rights reserved.