อังคาร, 22 กันยายน 2020       you are here: หน้าแรก arrow สาระ arrow บทความ arrow ตารางเปรียบเทียบการป้องกันและกำจัดปลวกในวิธีแตกต่างกัน 3 วิธี ที่นิยมในปัจจุบัน
ตารางเปรียบเทียบการป้องกันและกำจัดปลวกในวิธีแตกต่างกัน 3 วิธี ที่นิยมในปัจจุบัน
ตารางเปรียบเทียบการป้องกันและกำจัดปลวกในวิธีแตกต่างกัน 3 วิธี ที่นิยมในปัจจุบัน
< />
สารเคมีราดดินทาหรือฉีดพ่น BORA-CAREทายาป้องกันผิวไม้ ชนิดน้ำมัน
ลงทุนสูง เพราะต้องทำซ้ำหลายครั้ง เป็นระยะลงทุนครั้งเดียว ต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าลงทุนครั้งเดียว แต่ต้นทุนต่อหน่วยค่อนข้างแพง
ทำดินให้เป็นพิษ เพื่อไม่ให้ปลวกอาศัย และผ่านทะลุขึ้นมาทำลายไม้บนบ้าน จึงต้องฉีดคลุมหน้าดินทั้งหมด โดยไม่เว้นพื้นที่ว่างทำให้ไม้ ซึ่งเป็นอาหารปลวก,มอด เชื้อรากหลายเป็นพิษ ทา หรือฉีดพ่นเฉพาะไม้ จึงไม่เกี่ยวข้องกับหน้าดินเป็นพิษกับปลวกเฉพาะผิวไม้ ส่วนที่ทาเคลือบไว้เท่านั้นอาจเพิ่มคุณสมบัติตกแต่งความสวยงามของผิวไม้ลงในยาด้วย และไม่เกี่ยวกับหน้าดิน
ตัวยาเป็นสารเคมี ชนิดกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ ซึ่งจะเสื่อมไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อม แสงแดด และค่าของอุณหภูมิ เป็นต้นตัวยา เป็นสาร BORATE เป็นแร่ธาตุ ไม่เสื่อมสลายเมื่ออยู่ในเนื้อไม้แล้ว มีคุณสมบัติละลายกับน้ำได้ดี ผ่านการรับรองโดย EPA ,USDA,HUD และ NES หน่วยงานจาก USA.ตัวยาเป็นสารเคมี ชนิดละลายใน Solvent และน้ำมัน ซึ่งจะออกฤทธิ์ต่อศัตรูของไม้ และมีผลต่อการสัมผัสผิวไม้ภายนอกด้วย
ใช้น้ำผสมสารเคมีกำจัดปลวกฉีดลงดิน ในปริมาณมากถึง 1,200-2,000 ลิตรใช้น้ำผสตามสัดส่วนเพียงเล็กน้อย เพราะทา หรือฉีดพ่นเฉพาะเนื้อไม้เพื่อห้แทรกซึมถึงเนื้อไม้เท่านั้นไม่ใช่น้ำ แต่ใช้น้ำมันผสม จึงไม่สามารถแทรกซึมเข้าเนื้อไม้ส่วนลึกได้ ป้องกันได้เฉพาะผิว
สารพิษแทรกซึมลงใต้ดินจำนสนมาก แม้ในส่วนที่ไม่มีปลวกก็ตาม มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน และสะสมสารพิษตกค้างมากสารพิษกำจัดเฉพาะในเนื้อไม้ มีค่าความเป็นพิษต่ำ คือ LD 50 สูงกว่า 5,000 มก./กก. จึงไม่มีผลต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสารพิษเป็นอันตราย และอาจตกค้างอยู่ในร่างกายของต่อผู้อาสัย และสัตว์เลี้ยงในบ้าน เพราะมีค่าความเป็นพิษสูง คือ LD 50 ต่ำถึง 100-500 มก/กก.
มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลใต้ดิน หรือน้ำในสระ บ่อ บึงต่าง ๆไม่เกี่ยวข้องกับน้ำใต้ดิน จึงงไม่ก่อผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธรณะ ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำใต่ดินจึงไม่ก่อกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ
ต้องคงสภาพสารพิษอย่างต่อเนื่อง โดยราดซ้ำหลายครั้งเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันปลวกสารBORA-CARE คงไว้ในเนื้อไม้ตลอดอุของไม้ เพียงทา หรือฉีดพ่นครั้งเดียว ป้องกันได้ลึก แม้พบรอยแตกปริ หรือ ร่องรอยอื่น ๆ ก็ตามน้ำยาจะเคลือบเฉพาะที่ผิวไม้ เข้าไม่ถึงเนื้อไม้ส่วนลึก จึงไม่สามารถป้องกัน เมื่อเกิดช่องรอยแตก หรือรอยตะปู ก็มีโอกาสที่ปลวก มอด เชื้อราผุเข้าฝังตัว
มีกลิ่นรุนแรง เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่มีกลิ่นรบกวนมีกลิ่นยาฆ่าแมลง ค่อนข้างฉุน
ไม่มีผลโดยตรง ต่อการรักษาเนื้อไม้มีผลต่อการรักษาเนื้อไม้โดยตรงมีผลต่อการรักษาผิวไม้ แต่ไม่ถึงเนื้อไม้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเลือกป้องกัน หรือกำจัดปลวกด้วยวิธีใดก็ตาม BORA-CAREก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ละเลยไม่ได้ เพราะ BORA-CARE มุ่งรักษาปกป้องกันเนื้อไม้โดยตรง และเป็นหลักประกันได้ว่าปลวก มอด เชื้อราผุ หมดโอกาสที่จะเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ได้อย่างแน่นอน

ในการป้องกัน หรือกำจัดปลวก อาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิด การใช้ BORA-CARE ชนิดเดียวก็สามรถป้องกันหรือกำจัดปลวกอยู่ได้ หรือจะใช้ร่วมกับชนิดอื่น ๆ ในวิธีการต่างกัน (IPM ; Integrated Pest Management) เพื่อความมั่นใจทำซ้ำได้อีกเช่นเดียวกัน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
[ ย้อนกลับ]
Copyright © 2020 www.boracarethai.com. All rights reserved.