อังคาร, 22 กันยายน 2020       you are here: หน้าแรก arrow สาระ arrow ปลวกและศัตรูทำลายไม้ arrow แมลงเจาะไม้
แมลงเจาะไม้
นอกจากปลวกและมอดซึ่งเข้าทำลายไม้ ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้หรือเส้นใยอื่น ๆ แล้วยังมีแมลงเจาะไม้ชนิดอื่น ๆ ที่สร้างความเสียหายได้มากพอสมควร เช่น
1. แมลงหรือด้วงหนวดยาว(Long-horn Beetle)
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นแมลงปีกแข็งที่มีหนวดยาวมาก โดยปกติจะยาวเท่ากับลำตัวหรือยาวกว่าลำตัวก็มี แมลงพวกนี้เข้าทำลายไม้ได้ทุกระยะ บางชนิดทำลายในขณะเป็นไม้ยืนต้น บางชนิดทำลายหลังตัดฟันแล้ว บางชนิดเข้าทำลายขณะแปรรูป การป้องกันกำจัดของแต่ละชนิดจึงแตกต่างกันออกไป วิธีการทำลายไม้ก็เช่นกันกับพวก Power-post Beetle คือ มีผงคล้ายแป้ง แต่จะมีบางส่วนอัดกันแน่นเป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีวงจรชีวิตที่ยาวกว่า บางชนิดอาจจะนานถึง 10 หรือ 15 ปี
2. แมลงภู่ (Carpenter Bees)
แมลงภู่เข้าทำลายไม้โดยตัวแก่จะเจาะไม้เป็นรูตามยาวของเนื้อไม้ รูที่เจาะมีความกว้างประมาณ 1/2 ถึง 1 นิ้ว และยาวประมาณ 12 นิ้ว ภายในรูหรือรังจะถูกแบ่งออกจากกันเป็นช่อง ๆ แต่ละช่องเป็นที่อยู่ของตัวอ่อน
3. ตัวต่อทำลายไม้ (Wood Wasp)
ส่วนใหญ่ตัวต่อจะเข้าทำลายไม้จำพวกสน แต่บางชนิดสามารถเจาะไม้เนื้อแข็งได้ การทำลายเริ่มโดยตัวเมียเจาะรูเข้าไปวางไข่ในเนื้อไม้ เมื่อฟักเป็นตัว ตัวอ่อนจะเจาะไม้เป็นรูกลม ภายในรูทางเดินนี้จะมีเศษไม้เป็นเส้นใยเล็ก ๆ อัดอยู่แน่น 
4. มดไม้ (Carpenter Ants)
มดจำพวกนี้มักจะพบตามไม้ที่ถูกแมลงอื่นทำลายจนผุแล้ว แต่บางครั้งอาจกัดไม้ที่ยังดีอยู่ก็ได้ แต่มดพวกนี้ไม่ได้กินไม้เป็นอาหาร เพียงแต่ว่ากัดเพื่อเข้าไปอยู่อาศัยเท่านั้น ลักษณะการทำลายคล้ายกับปลวก และชีวิตความเป็นอยู่แบ่งออกเป็นวรรณะต่าง ๆ เช่นเดียวกับปลวก 
5. แมลงทับ
เป็นแมลงในกลุ่มของ Buprestidae มีการเจาะทำลายไม้ โดยตัวแก่จะเจาะออกจากเนื้อไม้ รูที่เจาะออกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-1 ซม. ซึ่งจะมีผงคล้ายแป้งที่หยาบอัดกันแน่นเป็นก้อนแข็งอยู่ภายในรูทางเดิน ไม่พบเป็นผงอยู่ที่รูทางออก 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Copyright © 2020 www.boracarethai.com. All rights reserved.