ศุกร์, 29 กันยายน 2023       you are here: หน้าแรก arrow Bora-Care arrow รู้จัก Bora-Care
รู้จัก Bora-Care
Bora-Care "สร้างภูมิคุ้มกันอย่างคงทนถาวร"

BORA-CARE เป็นน้ำยาป้องกันปลวก สำหรับใช้ทา หรือฉีดพ่นโดยตรงไปบนไม้ที่ยังไม่เคลือบผิว
และสามารถแทรกซึมได้ลึกถึงเนื้อไม้ นอกจากป้องกันและกำจัดปลวกแล้ว ยังครอบคลุมถึง
ศัตรูไม้อื่นๆ ด้วย เช่น แมลง มอด และเชื้อราผุที่สร้างความเสียหาย และทำให้อายุการใช้งานของไม้
สั้นลง Bora-Care มีคุณสมบัติปกป้องรักษาเนื้อไม้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ผ่านการทดสอบและพิสูจน์
ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกต่อเนื่องกว่า 12 ปี ปัจจุบัน กระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกา
(HUD) อนุญาตให้ใช้ Bora-Care กับไม้เพื่อป้องกันปลวกทดแทนการใช้น้ำยาราดดินแบบเดิมๆ
สำหรับบ้านที่สร้างใหม่ Bora-Care ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานโดย
International Building Code ผลการวิจัยและทดสอบได้พิสูจน์ว่า ปลวกใต้ดินไม่สามารถสร้างแม้
กระทั่งท่อทางเดินบนไม้และคอนกรีตที่ทาด้วย Bora-Care การทา Bora-Care บนไม้หรือคอนกรีต
สามารถป้องกัน และควบคุมการเข้าทำลายของปลวกในระยะยาวกับบ้านสร้างใหม่ หรือบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Copyright © 2023 www.boracarethai.com. All rights reserved.